Toimintavoima / Piia Kleimola

Toimintavoiman Piia Kleimolalla on pitkä kokemus alueellisesta taidetyöstä, ja sen myötä tullut laaja Kymenlaaksolaispainotteinen toimijaverkosto. Vuodet 2005-2013 Kleimola toimi Kuusankosken ammattijohtoisen harrastajateatterin toiminnanjohtajana. Työnkuva oli yhdistelmä toiminnanjohtajuutta, ohjaus- ja opetustyötä, organisointia ja tapahtumatuottamista. Esitysohjausten lisäksi soveltava taide etenkin draaman keinoin on kulkenut toiminnassa mukana koko ajan. Hyvinvointipuolelle laskettavia kohderyhmiä on ollut mm. kehitysvammaisten työpajatoiminta, erityislasten teatteritoiminta, työpajat vaikeasti vammaisille, huostaanotettujen lasten ja perheiden taidetyöpajatoiminta, erilaisia ja erimittaisia mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtyjä projekteja, turvapaikanhakijoiden kotouttamista edesauttanut teatteriprojekti (Turvallinen maa, 2016, SKR) sekä lukuisia tyhy-työpajoja erilaisin tavoittein. Toimintavoima Oy on perustettu tammikuussa 2013.

Toimintavoiman ohella Kleimola on työskennellyt Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirissä Suomen Kulttuurirahaston jättihankkeessa ’Koko Suomi leikkii’ (2014-16), toimien Kymen piirin, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueen Leikkilähettinä. Hankkeessa perustettiin kerhotoimintoja, joissa sukupolvet kohtasivat leikin laajan käsitteen merkeissä mm. palvelutaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Tällä hetkellä Piia toimii projektipäällikkönä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kehittämistehtävässä. Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille on OKM-rahoitteinen, alueellinen kulttuurin kehittämistehtävä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnissa. Kehittämistehtävä toteutuu kahden vuoden aikana ajalla 1.1.2020 – 31.12.2021. Päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Toiminta perustuu keväällä 2019 uudistettuun kuntien kulttuurilakiin. Kehittämistehtävän toteutus yhteistyössä ammattikorkeakoulut Xamk ja LAB. Kehittämistehtävän nettisivuille tästä.

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency