Toimintavoima / Piia Kleimola

Toimintavoiman Piia Kleimolalla on pitkä kokemus alueellisesta taidetyöstä, ja sen myötä tullut laaja Kymenlaaksolaispainotteinen toimijaverkosto. Vuodet 2005-2013 Kleimola toimi Kuusankosken ammattijohtoisen harrastajateatterin toiminnanjohtajana. Työnkuva oli yhdistelmä toiminnanjohtajuutta, ohjaus- ja opetustyötä, organisointia ja tapahtumatuottamista. Esitysohjausten lisäksi soveltava taide etenkin draaman keinoin on kulkenut toiminnassa mukana koko ajan. Hyvinvointipuolelle laskettavia kohderyhmiä on ollut mm. kehitysvammaisten työpajatoiminta, erityislasten teatteritoiminta, työpajat vaikeasti vammaisille, huostaanotettujen lasten ja perheiden taidetyöpajatoiminta, erilaisia ja erimittaisia mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtyjä projekteja, turvapaikanhakijoiden kotouttamista edesauttanut teatteriprojekti (Turvallinen maa, 2016, SKR) sekä lukuisia tyhy-työpajoja erilaisin tavoittein. Toimintavoima Oy on perustettu tammikuussa 2013.

Toimintavoiman ohella Kleimola on työskennellyt Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirissä Suomen Kulttuurirahaston jättihankkeessa ’Koko Suomi leikkii’ (2014-16), toimien Kymen piirin, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueen Leikkilähettinä. Hankkeessa perustettiin kerhotoimintoja, joissa sukupolvet kohtasivat leikin laajan käsitteen merkeissä mm. palvelutaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Tällä hetkellä Kleimola työskentelee Kymenlaakson kulttuurisote -hankkeen parissa. Hankkeen taustalla on Kymenlaakson liitto, joka sai Taiteen edistämiskeskuksen myöntämää valtionavustusta vuoden 2018 aikana aloitettujen kulttuurihyvinvointitoimenpiteiden jatkamiseen ja viemiseen konkretian asteelle. Kymenlaaksossa kohderyhmänä on päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä henkilökunta ja opiskelijat. Kulttuurihyvinvoinnin tietoisuutta lisätään lyhytkestoisten tietoiskujen ja kokemuksellisten koulutuspäivien avulla. Kymenlaakson Kulttuurisote -hanke toteutuu ajalla 1.4.–31.12.2019.

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency