Kymenlaakson kulttuurisote

Taide kuuluu kaikille

Osallistuminen kulttuuriin on kaikkien oikeus! Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä kulttuuristen hyvinvointipalveluiden tuottaminen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Toimintaa on kehitetty lukuisissa hankkeissa ja saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Useissa tutkimuksissa on osoitettu taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen. Hallituksen kärkihankkeet - Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen - ovat mahdollistaneet kulttuurihyvinvointityön valtakunnallisen jalkauttamisen. Päämääränä on, että taide olisi luonteva osa jokapäiväistä elämää. Taidetoiminnan vakiintuminen yhteiskunnan eri sektoreille tarvitsee sitoutuneita kumppaneita, toimivia rahoitusmalleja ja konkreettisia toimia.

Taikusydän

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste. Taikusydän kotisivuille tästä!

Verkosto

Taikusydämen toiminta jalkautuu ympäri Suomea alueverkostojen avulla.

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston perusti keväällä 2017 joukko ihmisiä, joiden sydäntä lähellä on hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Verkosto kehittää alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista. Verkoston nettisivut löytyvät osoitteesta www.kyhy.fi ja Facebook täältä.

Hankkeet

Verkoston olemassaolo mahdollisti Kymenlaakson mukaanpääsyn kuuden maakunnan alueella toteutettuun Kulttuurisote-kumppanuushankkeeseen. Hanke toteutui vuoden 2018 aikana. Kymenlaaksossa Kulttuurisotehankkeen osatoteuttajana toimi sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea (1.1.2019 alkaen Kymsote) ja ohjausryhmänä alueellinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -ryhmä. Hankkeen käytännön koordinoinnista vastasi Toimintavoiman Piia Kleimola työparinaan Kotkan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Heli Kainulainen.

Ajankohtaista

Ja työ jatkuu! Kymenlaakson liitto sai Taiteen edistämiskeskuksen myöntämää valtionavustusta Kulttuurisote-hankkeen aikana aloitettujen kulttuurihyvinvointitoimenpiteiden jatkamiseen ja viemiseen konkretian asteelle Kymenlaaksossa. Kymenlaaksossa kohderyhmänä on päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä henkilökunta ja opiskelijat. Kulttuurihyvinvoinnin tietoisuutta lisätään lyhytkestoisten tietoiskujen ja kokemuksellisten koulutuspäivien avulla. Kymenlaakson Kulttuurisote -hanke toteutuu ajalla 1.4.–31.12.2019.

Kulttuuria hyvinvoinnin tueksi Kymenlaaksossa

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency