Kulttuurihyvinvointi ja mitä se on Kymenlaaksossa

Taide kuuluu kaikille

Osallistuminen kulttuuriin on kaikkien oikeus! Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä kulttuuristen hyvinvointipalveluiden tuottaminen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Toimintaa on kehitetty lukuisissa hankkeissa ja saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Useissa tutkimuksissa on osoitettu taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen. Hallituksen kärkihankkeet - Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen - ovat mahdollistaneet kulttuurihyvinvointityön valtakunnallisen jalkauttamisen. Päämääränä on, että taide olisi luonteva osa jokapäiväistä elämää. Taidetoiminnan vakiintuminen yhteiskunnan eri sektoreille tarvitsee sitoutuneita kumppaneita, toimivia rahoitusmalleja ja konkreettisia toimia.

Taikusydämen alueverkosto Kymenlaaksossa

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, jonka toiminta jalkautuu ympäri Suomea alueverkostojen avulla. Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston toiminta on vapaamuotoista ja tapaamisiin toivotetaan tervetulleeksi kaikki kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet.

Taustaa ja toimenpiteitä

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston perusti keväällä 2017 joukko ihmisiä, joiden sydäntä lähellä on hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Verkostossa on mukana Kymenlaaksossa toimivia taide-, kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja organisaatioita. Verkosto kehittää alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista. Verkosto on ollut perustamisestaan asti hyvin aktiivinen. Toimijoiden tapaamisia on säännöllisesti.

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston olemassaolo mahdollisti Kymenlaakson mukaanpääsyn kuuden maakunnan alueella toteutettavaan Kulttuurisote-kumppanuushankkeeseen. Kulttuurisote (2018) oli Taiteen edistämiskeskuksen kärkihankerahoittama hanke, joka toimi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön tukena nostaen keskusteluun kulttuurihyvinvoinnin ja asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai niihin liittyvillä yhdyspinnoilla. Kymenlaaksossa toteutui myös jatkohanke Kymenlaakson kulttuurisote 2019.


Kesäkuussa 2019 alueellisen hyten koordinointivastuu siirtyi sairaanhoitopiiri Kymsotelle. Samalla päätettiin Kymenlaakson ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen koonnista. Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelutyö toteutui osallistavan prosessin sekä tutkitun tiedon vuoropuhelussa. Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma on alueellista hyvinvointikertomusta tukeva ja täydentävä asiakirja. Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma löytyy täältä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa käynnistyi tammikuussa 2021 kulttuurihyvinvoinnin ylempi AMK-koulutus.

Kulttuurihyvinvointi ja mitä se on Kymenlaaksossa. Pieni esittelyvideo.

NET: kyhy.fi
FB: Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto
FB: Kyhy keskusteluryhmä

Yhteyshenkilö Piia Kleimola / Toimintavoima Oy
p. 040 5488016,

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency